لیست محصولات این تولید کننده Pierre Cardin

پیرگاردین یک برند بین المللی است که نزدیک به 1 قرن از تولدش میگذرد. آقای پیر گاردین در سال 1922 و در ایتالیا به دنیا می آید و در سال 1950 شرکت خود را تاسیس می کند.

پیرگاردین یک برند بین المللی است که نزدیک به 1 قرن از تولدش میگذرد. آقای پیر گاردین در سال 1922 و در ایتالیا به دنیا می آید و در سال 1950 شرکت خود را تاسیس می کند.


برای مطالعات بیشتر در رابطه با پیرگاردین کلیک کنید.

بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.